Informatie en berekeningen

Ik wil graag een ander huis kopen. Wat nu?

De hypotheek

U heeft een leuke woning gezien. Of u wilt zelf een huis bouwen.
Maar is dit financieel haalbaar? En hoe moet het met een eventueel lopende hypotheek? En de waarde opbouw van uw bezit? Hoort daar een overlijdensrisicoverzekering bij?

Er komen heel wat vragen op u af.

Blank Advies zet samen met u uw mogelijkheden op een rij. Geen overhaaste beslissingen, maar een toekomstbestendige hypotheekvorm.
Met oog voor uw belangen en wensen. En met verstand van de wet- en regelgeving en de fiscale aspecten.
Uw hypotheek goed geregeld.

hypotheekadviseur Tilburg

Informatie en berekeningen

Maximale hypotheek


Bereken de maximale hypotheek die u kunt krijgen.

Met deze rekentool kunt u zelf de maximale hypotheek berekenen. Het berekenen gebeurt volgens de wettelijke normen en rekenregels. Tegelijk wordt de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) berekend en getoond. Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze op basis van uw situatie besluiten om u een lagere hypotheek aan te bieden. Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:
 • Uw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van uw partner.
 • De hypotheekrente die u krijgt of de vastgestelde rekenrente.
 • De marktwaarde van de woning.
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.
Als u nog niet weet om welke woning het gaat, kunt u hier ook de hypotheek berekenen, zonder daar rekening mee te houden. Denk er dan wel aan dat bij het definitief berekenen van de maximale hypotheek, deze dan wel lager kan uitvallen.
NB Deze berekening gaat er van uit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.

Nationale Hypotheek Garantie


Welke bescherming biedt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken voor koopwoningen. In 2018 is de NHG-grens € 265.000. Met de NHG leent u veilig. Want u heeft een vangnet als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Of als een restschuld overblijft na de verkoop van uw huis. Voor het grensbedrag van de NHG wordt elk jaar gekeken naar de gemiddelde huizenprijs. Elk jaar op 1 november wordt het nieuwe grensbedrag van de NHG bekend voor het daarop volgende jaar. In 2018 is de maximale hypotheekgarantie die u kunt krijgen € 265.000. Dit is de gemiddelde huizenprijs plus 1%. Brengt u in uw nieuwe huis energiebesparende maatregelen aan, en is uw hypotheek daardoor hoger? Dan geldt een hogere NHG-grens. Dit is de gemiddelde huizenprijs plus 6%. Het nieuwe jaar staat al weer bijna voor de deur. Een jaar met nieuwe mogelijkheden, ben jij er al klaar voor? Via de onderstaande link vind je tools die je op weg helpen voor een goed advies m.b.t. de nationale hypotheekgarantie voor 2018.

Toolkit NHG 2018

Bijleenregeling


De bijleenregeling geldt als u uw huis verkoopt, en u geld overhoudt nadat u de eigenwoningschuld hebt afgelost. Er is dan sprake van overwaarde. Met de Rekenhulp Bijleenregeling ziet u wat in uw situatie de fiscale gevolgen zijn.Eigenwoningschuld


Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek) veranderd.

U mag voor nieuwe leningen alleen rente aftrekken als u de lening maandelijks aflost. Had u op of voor 31 december 2012 een bestaande eigenwoningschuld? Dan hoeft u dit bedrag niet verplicht af te lossen om renteaftrek te krijgen. Hebt u een lening die u niet annuïtair aflost? En wilt u weten of u recht hebt op renteaftrek voor deze lening? Gebruik dan deze rekenhulp om uw eigenwoningschuld op 31 december 2013 vast te stellen.
De rekenhulp berekent het deel van uw eigenwoningschuld dat u niet verplicht hoeft af te lossen om renteaftrek te krijgen.Aflossen


Is het aflossen van uw hypotheek voordelig?


Als u een hypotheek en eigen geld heeft, is het de vraag of sparen (en beleggen) naast uw hypotheek slim is. Of is het beter is om uw geld te gebruiken om uw hypotheek zo veel mogelijk af te lossen.
Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen of het aflossen van uw hypotheek zinvol is. Aandachtspunten:
 • Aflossen wordt interessanter als u ouder bent.
 • Opnieuw een hypotheek afsluiten is meestal onvoordelig door de bijleenregeling en omdat nieuwe hypotheken altijd moeten worden afgelost tijdens de looptijd. Dit levert minder hypotheekrenteaftrek op.
 • Denk goed na over het box 3 rendement dat u invult.
 • Rentes en beleggingsrendementen stijgen en dalen.
 • Als de spaarrente nu laag is, kan hij straks weer hoger zijn.
 • Als u uw hypotheek aflost met uw spaargeld, heeft u uw spaargeld niet meer beschikbaar. Vul daarom voor een goede vergelijking een box 3 rendement in dat past bij het langer vastzetten van uw geld in een spaardeposito (of met beleggen). Bijvoorbeeld net zo lang als uw hypotheek nog loopt of uw rentevastperiode nog is.
 • Aflossen van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek is zelden zinvol. U spaart daarin immers met een hoge rente, die gekoppeld is aan de te betalen hypotheekrente.
 • Aflossen van het laatste beetje hypotheek is altijd voordelig door de wet Hillen. De wet Hillen zorgt voor een extra belastingaftrek als u geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheeklening) heeft. De wet Hillen is meegenomen in de berekening.
LET OP: deze berekening houdt geen rekening met een eventuele (rente)boete die u krijgt bij aflossen tijdens een rentevastperiode. Aflossen met een boete is doorgaans niet verstandig: de boete weegt zelden op tegen een eventueel voordeel bij aflossen.

Oversluiten


Wanneer is uw hypotheek oversluiten voordelig?

Als de hypotheek rente nu lager is dan de rente waartegen uw huidige hypotheek is afgesloten kan het oversluiten van uw hypotheek u een voordeel opleveren. Maar uw hypotheek oversluiten is lang niet altijd voordelig!
Bij het oversluiten heft u de bestaande hypotheek op en sluit u een nieuwe hypotheek af. Daaraan zijn kosten verbonden: een boete voor het vervroegd aflossen van de bestaande hypotheek en kosten voor het afsluiten van de nieuwe hypotheek.
Toch kan een hypotheek oversluiten voordelig uitpakken en zorgen voor lagere maandlasten. Het oversluiten kan vooral interessant zijn als de hypotheek rente op het moment van oversluiten laag is en u verwacht dat de hypotheekrente (veel) hoger is aan het einde van uw rentevastperiode. NB Oversluiten van een (bank)spaarhypotheek is zelden interessant. Een hoge hypotheekrente betekent daarvoor namelijk gelijk ook een hoge spaarrente. Een lagere rente zorgt er dan voor dat u maandelijks meer moet inleggen om aan het benodigde eindkapitaal te komen. Het voordeel van het minder hypotheekrente betalen gaat daarmee grotendeels weer verloren.

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen of uw hypotheek oversluiten lonend is of niet. Nieuw: de berekening is versimpeld met minder in te voeren gegevens en een duidelijker resultaat.Rentemiddeling


Hoeveel lager wordt uw hypotheekrente na rentemiddeling?

Rentemiddeling kan een alternatief zijn voor het oversluiten van uw hypotheek als de rente nu (veel) lager is dan de hypotheekrente die u betaalt en de boeterente bij oversluiten te hoog is om in één keer te kunnen betalen.
Bij rentemiddeling betaalt u de boeterente uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode door een renteopslag op de normale rente. U betaalt dan een hypotheekrente die ligt tussen uw oude rente en de marktrente. Vandaar de naam rentemiddeling.
Zo zou het tenminste moeten zijn en goede banken doen het ook zo. Maar helaas niet alle banken. Sommige banken berekenen de rente na rentemiddeling op een andere, voor u altijd onvoordelige, manier. Feitelijk betaalt u dan gewoon extra (verborgen) kosten. Met deze berekening kunt u zelf berekenen wat de rente is of zou moeten zijn na rentemiddeling. Als het aanbod van uw bank een (veel) hogere rente is, is oversluiten met een boeterente een voordeligere keuze.

Boeterente


Hoeveel boeterente betaalt u eigenlijk bij een rentemiddeling?

In plaats van het oversluiten van uw hypotheek met een boeterente, kunt u soms ook een rentemiddeling krijgen. U betaalt dan een nieuwe hypotheekrente die ligt tussen uw oude rente en de hypotheekrente die normaal geldt. Met rentemiddeling betaalt u feitelijk de boeterente gespreid: iedere maand betaalt u een beetje doordat de rente hoger is dan normaal.
Een voordeel van rentemiddeling is dat u geen boeterente in één keer hoeft te betalen. Als u weet welke rente u gaat betalen bij een rentemiddeling, kunt u hier berekenen hoeveel boeterente u daarmee feitelijk betaalt. U kunt dit gegeven dan vergelijken met de boeterente die u zou betalen als u de hypotheek zou oversluiten.
NB Deze boeterente berekening geldt alleen voor hypotheken waarbij niet tussentijds wordt afgelost.


Maandlasten lineaire hypotheek


Wat zijn de maandlasten bij een lineaire hypotheek?

Bij een lineaire hypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand even veel, namelijk de hypotheeklening gedeeld door de looptijd. Omdat er tussentijds wordt afgelost, hoeft u iedere maand minder rente te betalen en heeft u daardoor iedere maand lagere maandlasten.
Minder hypotheekrente betalen betekent wel ook minder hypotheekrenteaftrek.
U kunt hier zelf berekenen hoe het aflossen van een lineaire hypotheek verloopt. Wat zijn de bruto en netto maandlasten (box 1) gedurende de looptijd en hoe wijzigen deze. De berekening toont ook de resterende hypotheek aan het einde van ieder jaar. De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

Maandlasten annuïteitenhypotheek


Wat zijn de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand een beetje. De aflossing (annuïteit genoemd) is zo berekend, dat u iedere maand dezelfde bruto maandlasten betaalt. Omdat er tussentijds wordt afgelost, heeft u wel steeds minder hypotheekrenteaftrek, waardoor de netto maandlasten wel stijgen.
Hier kunt u zelf berekenen wat de bruto en netto maandlasten (box 1) zijn voor een annuïteiten hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek. De berekening toont ook de aflossing, betaalde rente en resterende hypotheek tijdens de looptijd. De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

Netto hypotheek maandlasten


Wat zijn de bruto en netto maandlasten van een hypotheek?

Verschillende hypotheekvormen hebben verschillende netto maandlasten. Dit heeft onder andere te maken met wel of niet kapitaal opbouwen en fiscale regels.
Onderstaande berekening toont de globale bruto en netto maandlasten van een hypotheek. U kunt de maandlasten berekenen voor een hypotheek die uit één of twee delen bestaat. Bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek met een aflossingsvrij deel (let op: beide met hypotheekrenteaftrek, dus geen zogenaamde Blok-hypotheek).Effectieve rente


Bereken de effectieve rente uit een nominale rente.

In de effectieve rente wordt rekening gehouden met het rente op rente effect. De effectieve rente is daarom altijd hoger dan de nominale rente.

Contante waarde


Wat is de contante waarde van een toekomstige geldbedrag?

De contante waarde van een bedrag is de huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is.
Zou je de berekende contante waarde gedurende de opgegeven periode sparen (of beleggen) met de opgegeven rente, dan zal het eindkapitaal de opgegeven toekomstige waarde zijn.
Contante waarde reeks betalingen


Wat is de contante waarde van een reeks betalingen in de toekomst?

De contante waarde is de huidige waarde, in dit geval voor een reeks betalingen in de toekomst.
Zo kunt u berekenen welk geldbedrag u nu opzij moet zetten om daaruit de betalingen te kunnen doen. Gedurende een bepaalde periode of oneindig lang (voor altijd).Annuïteit


Berekening van de annuïteit per maand, kwartaal of jaar voor een (hypotheek)lening.

Deze berekening berekent de annuïteit, het bedrag dat iedere periode betaald moet worden, voor een hypotheek of andere lening. Er kan ook voor gekozen worden om de opbouw van de annuïteit per periode te zien: uit hoeveel aflossing en hoeveel rente bestaat de annuïteit en wat zijn de totalen?

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.
Contact gegevens van Blank Advies

Wij willen u graag vrijblijvend advies geven over de mogelijkheden voor uw verzekeringen.

Vragen, schade melden of wilt u een afspraak maken? Neem contact op met een van onze medewerkers!