Een AOW-gat is een groot gevaar

Partners met een groot leeftijdsverschil kunnen tegen een pensioentekort aanlopen zodra de oudste partner pensioengerechtigd is. Er ontstaat namelijk recht op een lagere AOW dan verwacht.

Partners hebben samen recht op 100 procent van de AOW-uitkering. Beide partners hebben recht op 50 procent. Als partners even oud zijn, is er niets aan de hand. Al bij een gering leeftijdsverschil ontstaat er een probleem. Bij het opbouwen van een pensioen via een pensioenfonds of een verzekeraar wordt er rekening gehouden met het recht op AOW. De basis van het pensioen is namelijk de AOW-uitkering. In het geval de hoogte van de AOW-uitkering lager uitvalt, ontstaat er een (extra) pensioentekort.

Hoe groot is het tekort?

Gepensioneerde partners krijgen gezamenlijk een bruto AOW-uitkering van 1.563,62 euro per maand (2017). Als één van beide gepensioneerd is, bestaat er recht op 794,59 euro per maand. Zolang de jongste nog niet pensioengerechtigd is, ontstaat er dus een gat van iets minder dan 800 euro per maand. Dit is al een probleem bij partners met een leeftijdsverschil van een paar maanden. Met een verschil van een paar jaren is de ramp vaak niet te overzien.

Is het probleem nieuw?

Nee, maar het probleem is ontstaan door een recente aanpassing in 2015. Tot 2015 bestond er standaard recht op partnertoeslag als de partner nog geen recht had op AOW. Er waren wel voorwaarden. Het inkomen van de jongere partner werd deels gekort op de zogenaamde partnertoeslag. Een uitkering zelfs volledig. Gepensioneerden die al vóór 2015 recht hadden op partnertoeslag houden recht op de toeslag. Tenminste zolang ze aan de voorwaarden blijven voldoen.

Hoe kun je het tekort aan inkomen opvangen?

Partners die er nu mee te maken krijgen, kunnen het tekort niet meer repareren. Als het inkomen hierdoor onder het sociaal minimum uitkomt, kun je bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering. Hiervoor gelden wel strikte voorwaarden. Je kunt bijvoorbeeld eerst verplicht worden om spaargeld deels op te maken. Ligt de pensioendatum van de oudste nog ver in de toekomst? Dan zijn er nog mogelijkheden om het tekort op te vangen.

Lijfrentekapitaal opbouwen om het tekort op te vangen

In de tientallen jaren vóór de pensioendatum kun je een lijfrentekapitaal opbouwen. De inleg is aftrekbaar van het inkomen. Zodra je met pensioen gaat kun je het kapitaal gebruiken om een tijdelijke aanvulling op jouw pensioen aan te kopen. Op deze manier kun je een pensioentekort repareren, maar ook een tekort aan AOW opvangen.

 

 


Schrijf een reactie