Financieel adviseur Tilburg

Financieel adviseur Tilburg

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, is een financiële advies van groot belang. Je inventariseert en analyseert de huidige én toekomstige situatie en op basis van deze data zullen wij een advies met u bespreken. Blank Advies is een financieel adviseur in Tilburg. Ben je opzoek naar een adviseur op financieel gebied in de omgeving van Tilburg? Blank Advies verzekeringen & hypotheken.

Blank Advies werkt met specialisten samen die uiterst betrokken zijn. En dat is nodig, u wilt tenslotte met rust en vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Hierdoor kunnen wij een financieel advies geven opmaat van uw vraagstuk!

//blankadvies.nl/wp-content/uploads/2017/09/home-budget-calculation-PHF53M7.jpg

Kapitaalverzekering

Kapitaalverzekering


Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Een verzekering, die op een vastgestelde einddatum een afgesproken bedrag uitkeert bij het nog in leven zijn van de verzekerde. In de polis staat genoemd wie de begunstigde is. Doelen waarvoor de kapitaalverzekering vaak gebruikt wordt, zijn onder andere: Studie kinderen, Pensioenkapitaal opbouwen, Eenmalig een onbelaste uitkering ontvangen en de aflossing hypotheek (Kapitaal Verzekering Eigen Woning)

Risicoverzekering

Risicoverzekering


Een overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden. Als verzekeringnemer kies je zelf aan welke nabestaande de verzekering uit moet keren. Je kunt ook kiezen voor twee verzekerden, bijvoorbeeld jezelf en je partner. Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan is het een verpande overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden betaalt de verzekering rechtstreeks het bedrag aan de hypotheekverstrekker. Met dat bedrag wordt een (deel) van de hypotheek afgelost.

Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering


Het is goed om nu al zaken voor later te regelen. Bijvoorbeeld met een uitvaartverzekering. Een uitvaart kost als snel € 8000, --. Het is een prettig idee als u weet dat uw nabestaanden niet met hoge kosten achterblijven. Er zijn verschillende manieren om uw uitvaart te verzekeren. Voor bijna alle uitvaartverzekeringen geldt: Verzekeraars stellen vragen over je gezondheid. De gezondheidsverklaring die u afgeeft kan van invloed zijn op de premie. In sommige gevallen kunt u de verzekering niet afsluiten. Indexering: vaak kunt u kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging van 25% van het verzekerde bedrag, tot maximaal 15000 euro. Uw premie wordt dan aangepast naar het nieuwe verzekerde bedrag. U kunt de verzekering tussentijds stoppen of wijzigen. De verzekering heeft dan een waarde. Neem contact op om deze voorwaarden te bespreken.

Pensioenvoorziening

Pensioenvoorziening


U bespreekt het ouderdomspensioen, en de pensioenopbouw. Welke inkomsten zijn er nog meer na uw pensioenleeftijd? En is er een nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen?

 

Los van bovenstaande helpt uw financieel planner u bij zaken als:

  • Het wijzigen of opheffen van huwelijksvoorwaarden
  • Het wijzigen van een testament
  • Schenken
  • Afwikkelen van een nalatenschap