Financiële planning en pensioen

Financiële planning en pensioen

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, is een financiële planning van belang. Je inventariseert en analyseert de huidige én toekomstige situatie en anticipeert op wat komen gaat.
Bij de planning nemen we uw doelen en ambities mee. Voor de korte en de lange termijn. U krijgt overzicht en u ziet waar u financieel aan toe bent, uitgaande van verschillende scenario’s.

Blank Advies werkt met specialisten samen die uiterst betrokken zijn. En dat is nodig, u wilt tenslotte met rust en vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
Waar kijken we naar bij een financiële planning?

//blankadvies.nl/wp-content/uploads/2017/09/home-budget-calculation-PHF53M7.jpg

Inkomensplanning

Inkomensplanning


Hoe ziet uw huidige inkomen eruit? En uw besteedbaar inkomen in de toekomst? Bouwt u pensioen op? Hoe zit het met de hypotheek, zijn er levens- of lijfrenteverzekeringen en hoeveel bezittingen en schulden zijn er?

Vermogensplanning

Vermogensplanning


Hoe genereer je vermogen of hoe bouw je het uit? Dat bespreken we aan de hand van mogelijkheden zoals sparen en beleggen. En ook: hoe hevel je vermogen over naar volgende generaties, rekening houdend met de fiscus. Wat zijn uw doelstellingen, wat is haalbaar, welke risico’s vindt u acceptabel?

Nalatenschapsplanning

Nalatenschapsplanning


Bij nalatenschapsplanning of estate planning kijken we hoe u fiscaal en juridisch uw vermogen het beste overdraagt aan een volgende generatie.

Pensioenvoorziening

Pensioenvoorziening


U bespreekt het ouderdomspensioen, en de pensioenopbouw. Welke inkomsten zijn er nog meer na uw pensioenleeftijd? En is er een nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen?

 

Los van bovenstaande helpt uw financieel planner u bij zaken als:

  • Het wijzigen of opheffen van huwelijksvoorwaarden
  • Het wijzigen van een testament
  • Schenken
  • Afwikkelen van een nalatenschap