Iedereen een autoverzekering waarbij het rijgedrag wordt gemeten?

29 september 2017

Verzekering

De premie voor de autoverzekering is afhankelijk van het claimgedrag, maar verzekeraars gaan nog verder. Sommige verzekeraars zijn ook geïnteresseerd in het rijgedrag.

Verzekeraars willen inzicht in hoe wij rijden. Dit kunnen ze tegenwoordig op verschillende manieren meten. Ze kunnen jou een chipin-stekker sturen die je in jouw auto plaatst. Ook met een app op jouw smartphone kunnen ze het meten. Een paar innovatieve partijen zijn ermee begonnen, maar steeds meer verzekeraars nemen het over.

Wat is een rijgedrag autoverzekering?

Wat nu als de autoverzekeraar weet hoe jij rijdt? Daar hebben ze een methode voor. Door het laten plaatsen van een stekker in de ODB-poort van jouw auto, kan de verzekeraar vaststellen hoe jij gemiddeld rijdt. Ook met een app kunnen ze de nodige data verzamelen. Met een keurig rijgedrag betaal je minder dan de automobilisten die hard rijden, snel optrekken en op andere manieren onveiliger rijden.

Wat is het voordeel van een rijgedrag autoverzekering voor jou?

Onderzoeksbureau GfK heeft onderzocht of er interesse is voor deze vorm van autoverzekeringen onder 30.000 Nederlandse automobilisten. Uit de resultaten van het onderzoek hebben ze geconcludeerd dat 25 procent van de Nederlandse automobilisten in 2020 een rijgedragverzekering heeft. Het voordeel is dat de hogere kosten terecht komen bij de automobilisten die slechter rijgedrag vertonen. Maar toch is het niet zo dat je altijd beter uit bent met een dergelijke verzekering. Het blijft wel een kwestie van vergelijken en de beste autoverzekering selecteren.

De te betalen premie is belangrijker dan de hoogte van de korting

Meerdere verzekeraars bieden de rijgedragverzekering aan, maar slechts 1 procent van de automobilisten heeft ook echt een dergelijke verzekering. Kortom, automobilisten gaan er nog niet massaal voor. Ook verzekeringsadviseurs gaan niet massaal voor de verzekering. Van de onderzochte automobilisten wil 20 procent een rijgedragautoverzekering afsluiten. Het valt of staat met de hoogte van de premie. Als een dergelijke verzekering veel goedkoper is, zal de populariteit ook stijgen.

De privacy is een issue

Door de verzekeraar mee te laten kijken in jouw auto, geef je een stukje privacy bloot. De verzekeraar kan nagaan waar je rijdt en wanneer. Ze weten namelijk veel meer dan alleen jouw rijgedrag. Iets meer dan de helft van de ondervraagde automobilisten (53 procent) vindt de prijs belangrijker dan de privacy. Het onderzoek geeft niet aan hoe groot het financieel voordeel moet zijn, maar de aantasting van de privacy blijft een zeer groot nadeel voor veel mensen.

Door het meten van het rijgedrag komt de hoogste rekening bij de automobilisten met het slechtere rijgedrag. Uiteraard kiezen racende jongeren niet voor een dergelijke verzekering als de traditionele autoverzekering ook beschikbaar blijft. Als het meten van het rijgedrag de nieuwe standaard wordt, zouden de traditionele autoverzekeringen duurder moeten worden, maar dat is lange termijn denken.


Schrijf een reactie