Krijgen we in Nederland een verzekering tegen overstromingen?

29 september 2017

Verzekering

Door de geleidelijke klimaatsverandering wordt de kans op overstromingen groter. Is een verplichte verzekering tegen overstromingen de oplossing? Het Verbond van Verzekeraars denkt van wel.

De rampzalige natuurverschijnselen op Sint Maarten wijzen erop dat wij ons steeds beter moeten wapenen tegen natuurverschijnselen. Een groot deel van Nederland wordt bedreigd bij een overstroming. Na de Watersnoodramp in 1953 is de dekking tegen overstroming in verzekeringen geschrapt. Het risico is namelijk te groot voor verzekeraars om te dragen. In principe draag je de lasten dus zelf. Verschrikkelijk balen als je even duizenden euro’s zelf moet betalen. Moet het risico van overstromingen niet gewoon worden toegevoegd aan de verzekerde dekkingen?

Wie gaat het betalen?

Het is te verzekeren, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. De overkoepelende organisatie van verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars, pleit voor het weer opnemen van het risico in opstalverzekeringen. Het moet een zogenaamde collectieve verzekering worden waar alle huiseigenaren verplicht aan meebetalen. Het komt er dus op neer dat ook de huiseigenaren voor wie de kans op overstromingen bijna uit te sluiten is, meebetalen. Maar dat is natuurlijk ook het principe van het verzekeren. Met z’n allen dragen we de lasten van de gedupeerden.

Wat gaat het ons kosten?

Een extra dekking in de opstalverzekering is natuurlijk welkom, maar het moet wel goed betaalbaar zijn. Verzekeraars verwachten een extra premie van 1 tot 1,50 euro per maand. Een Vereniging van Eigenaren verzekert het risico gelijk voor een pand waar meerdere appartementeigenaren gezamenlijk eigenaar van zijn. De premie zal voor dit soort gebouwen natuurlijk sterker stijgen. Verzekeraars branden zich liever niet aan dit soort catastrofedekkingen. Bij een overstroming kun je namelijk gelijk een flinke claim ontvangen. Dit kan zelfs het faillissement van een individuele verzekeraar betekenen. Vandaar dat er wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing.

Wat als het niet verzekerd is?

Schade door overstromingen is nu expliciet uitgesloten in de meeste opstalverzekeringen. Bij schade hoef je dus niet bij de verzekeraar aan te kloppen. Bij de overheid heb je een grotere kans van slagen. Er is namelijk een zogenaamde Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Dit is een reservepotje van de overheid waar gedupeerden aanspraak op kunnen maken. Indirect vullen wij dit potje natuurlijk ook gezamenlijk. De overheid gebruikt hiervoor belastinggeld dat wij met z’n allen opbrengen.

Verwacht op korte termijn geen oplossing voor het risico. Het is nog maar een plan. Het moet financieel nog onderbouwd worden. Het is voor verzekeraars in ieder geval de moeite waard om erin te duiken.


Schrijf een reactie