Levensverzekeringen

Kapitaalverzekering

//blankadvies.nl/wp-content/uploads/2017/09/13699.jpg

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Een verzekering, die op een vastgestelde einddatum een afgesproken bedrag uitkeert bij het nog in leven zijn van de verzekerde. In de polis staat genoemd wie de begunstigde is. Doelen waarvoor de kapitaalverzekering vaak gebruikt wordt, zijn onder andere: Studie kinderen, Pensioenkapitaal opbouwen, Eenmalig een onbelaste uitkering ontvangen en de aflossing hypotheek (Kapitaal Verzekering Eigen Woning)

Risicoverzekering

//blankadvies.nl/wp-content/uploads/2017/09/risicoverz.jpg

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden. Als verzekeringnemer kies je zelf aan welke nabestaande de verzekering uit moet keren. Je kunt ook kiezen voor twee verzekerden, bijvoorbeeld jezelf en je partner.

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan is het een verpande overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden betaalt de verzekering rechtstreeks het bedrag aan de hypotheekverstrekker. Met dat bedrag wordt een (deel) van de hypotheek afgelost.

Uitvaartverzekering

//blankadvies.nl/wp-content/uploads/2017/09/utvaartverz.jpg

Het is goed om nu al zaken voor later te regelen. Bijvoorbeeld met een uitvaartverzekering. Een uitvaart kost als snel € 8000, --. Het is een prettig idee als u weet dat uw nabestaanden niet met hoge kosten achterblijven. Er zijn verschillende manieren om uw uitvaart te verzekeren. Voor bijna alle uitvaartverzekeringen geldt:

  • Verzekeraars stellen vragen over je gezondheid. De gezondheidsverklaring die u afgeeft kan van invloed zijn op de premie. In sommige gevallen kunt u de verzekering niet afsluiten.
  • Indexering: vaak kunt u kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging van 25% van het verzekerde bedrag, tot maximaal 15000 euro. Uw premie wordt dan aangepast naar het nieuwe verzekerde bedrag.
  • U kunt de verzekering tussentijds stoppen of wijzigen. De verzekering heeft dan een waarde. Neem contact op om deze voorwaarden te bespreken.

 

Kapitaalverzekering

De Kapitaalverzekering Eigen Woning is een kapitaalverzekering, waarvan de uitkering alleen gebruikt mag worden voor het aflossen van de hypotheek.

Bij de gemengde verzekering combineer je een kapitaalverzekering met een overlijdensrisicoverzekering. De kapitaalverzekering spaar of beleg je voor een afgesproken uitkering, op de afgesproken einddatum. De verzekerde moet in leven zijn op de einddatum. Is dat niet het geval, dan zorgt de overlijdensrisicoverzekering ervoor, dat het bedrag toch uitgekeerd wordt aan de begunstigde, zoals in de polis omschreven.

Uitvaartverzekering

U betaalt gedurende een vooraf vastgestelde periode premie. Dat kan 20 of 30 jaar zijn, tot uw 65e, 80e of 85e levensjaar. De premie hangt af van uw leeftijd en hoe kort of lang de periode van premiebetaling is. De verzekering keert een bedrag uit als u overlijdt. Dit geld is vrij te besteden en uw nabestaanden kunnen het aanwenden voor de uitvaart. De verzekering loopt je hele leven. Ook als de periode van premiebetaling verstreken is. De verzekering kun je ook voor je partner of kinderen afsluiten.

Bij deze verzekering wordt geen geld uitgekeerd, maar de verzekeraar betaalt de uitvaartverzorger, tot het bedrag dat je verzekert. Welk bedrag dat is, kiest u zelf van tevoren. Ook kiest u zelf welke uitvaartverzorger de verzekeraar in kan schakelen.

Bij deze uitvaartverzekering wordt geen geld uitgekeerd, maar een pakket aan diensten. De premie die u betaalt, hangt af van uw leeftijd, de looptijd en de waarde van het pakket dat u kiest. U heeft ook de keuze door wie u de uitvaart laat verzorgen. Het pakket vormt een basis. Heeft u nog speciale uitvaartwensen, dan is deze verzekering niet voldoende. U kunt dan eigen financiële middelen aanwenden of ervoor kiezen om nog een bedrag extra bij te verzekeren.

Wat kost gemiddeld een uitvaart? Bekijk de rekenmodule.

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.
Contact gegevens van Blank Advies

Wij willen u graag vrijblijvend advies geven over de mogelijkheden voor uw verzekeringen.

Vragen, schade melden of wilt u een afspraak maken? Neem contact op met een van onze medewerkers!