Online schade melden

U kunt makkelijk en snel uw schade online melden.

Maak hier gebruik van onze digitale formulieren. Geen overbodige vragen, ze werken snel en efficiënt!

//blankadvies.nl/wp-content/uploads/2017/11/online-formulier.jpg

Uw gegevens

Wilt als ondernemer b.t.w. verrekenen?
Bent u elders ook voor deze schade verzekerd?
Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd?
Wanneer is het gebeurd?
Hoe laat is het gebeurd?

De betrokkenen

Geef hier aan of uzelf of een ander schade/verlies heeft ondervonden.
Wat is de aankoop datum?
Wat is de aanschafwaarde ?
Is het herstelbaar?

Wie was verantwoordelijk?

Geef hier aan of uzelf of dat een ander verantwoordelijk is.

Zijn er medeschuldigen?

Geef hier aan of er medeschuldigen zijn

Zijn er getuigen?

Geef hier aan of iemand anders buiten uzelf om getuige is geweest van de gebeurtenis.

Documenten

Stuur hier uw documenten mee
Kies uw bestanden

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juiste overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Wanneer u het formulier helemaal hebt kunnen invullen, kunt u het via de button verzenden

Online schade melding voor:

Kies hieronder wat voor schade van toepassing is.

Verzekeringsgegevens

Wat is er precies gebeurd?

Waar is het precies gebeurd?

Voorwerp

Wat is beschadigd of verloren gegaan?