Schadeverzekeringen zakelijk – Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Aansprakelijkheid


Als bedrijf kunt u op allerlei gebieden aansprakelijk worden gesteld. Door klanten, leveranciers, afnemers, consumenten of de overheid.
De complexiteit rond schadeclaims neemt hand over hand toe. Laat u niet verrassen en zorg voor een goede verzekering.

Een overzicht van de aansprakelijkheidsverzekeringen:

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak

//blankadvies.nl/wp-content/uploads/2017/11/fdfdas.jpg

Dé basis van een bedrijfsverzekeringen pakket Dekt materiële schade en letselschade die werknemers elkaar onderling toebrengen, opgelopen tijdens het werk Dekt schade, ontstaan door een door u geleverd product, als de productaansprakelijkheid meeverzekerd is

Bijna ieder ondernemer komt er vroeg of laat mee in aanraking: een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier, de gemeente. Ook naar aanleiding van contracten of het wagenpark ontstaat nogal eens een juridisch geschil. Maar ook andere geschillen overkomen u eerder dan u denkt: Een arbeidsrechtelijk geschil of ontslagkwestie Strafrecht en verhaalsrecht Overeenkomsten, contractrecht Et cetera

Vermogensschade: door uw fout, slordigheid of nalatigheid lijdt iemand financiële schade Afhankelijk van de beroepsgroep een zeer belangrijke verzekering gezien de hoge claims. Denk aan accountants, fiscalisten, juristen, medici et cetera.

Als bestuurder van een NV of BV kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur of voor schulden die er ontstaan. U verzekert uw privévermogen tegen aanspraken van derden op grond van wettelijke aansprakelijkheid, onbehoorlijk taakvervulling ten opzichte van de rechtspersoon, en onzorgvuldig handelen tegenover derden Een complexe verzekering, vraag op tijd advies!

Als bestuurder of toezichthouder van een NV of BV kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur of voor schulden die er ontstaan U verzekert uw privévermogen tegen aanspraken van derden op grond van wettelijke aansprakelijkheid, onbehoorlijk taakvervulling ten opzichte van de rechtspersoon, en onzorgvuldig handelen tegenover derden Een complexe verzekering, vraag op tijd advies!

Bescherming van privévermogen wanneer u als bestuurder of toezichthouder van een VVE aansprakelijk gesteld wordt Dekt de schade (schikking) die de verzekerde moet betalen Dekt de kosten van verweer tegen een aanspraak en de advieskosten

Voor: aannemers, bouwbedrijven, opdrachtgevers, overheden en partijen die in eigen beheer bouwen. Dekking bij bouwprojecten door schade aan het bouwwerk door een van buiten komend onheil, zoals brand, inbraak, storm De CAR-verzekering is er voor het uit te voeren werk en voor de bouwmaterialen Een CAR-verzekering kan met verschillende modules afgesloten worden

Voor: transportondernemingen of partijen die transport uitbesteden Dekt schade aan of verlies van vervoerde zaken Diverse uitbreidingsmogelijkheden qua dekking, zoals vervoerdersaansprakelijkheid koeriersdiensten, chauffeursverzekering, vertragingskosten, dekking voor zaken in opslag, et cetera Bij vervoer van gevaarlijke stoffen een noodzakelijke verzekering

Dagelijks zijn uw werknemers onderweg. Dit brengt risico's met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever en voor de continuïteit van de onderneming. Voor dit soort bedrijven biedt Blank advies een uitstekend product, de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAS). Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico's van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schadeinzittendeverzekering dekken niet alle schade. De WEGAS verzekering biedt u de oplossing, want hiermee bent u als werkgever tegen een minimale premie gedekt tegen deze financiële risico's. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw werknemers zo volledig mogelijk gecompenseerd worden voor hun schade. Wilt u hierover meer weten, neem dan vrijbijvend contact met ons op. We vertellen u er graag meer over.

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.
Contact gegevens van Blank Advies

Wij willen u graag vrijblijvend advies geven over de mogelijkheden voor uw verzekeringen.

Vragen, schade melden of wilt u een afspraak maken? Neem contact op met een van onze medewerkers!