Schadeverzekeringen zakelijk – Arbeidsongeschiktheid zelfstandig ondernemer

Schadeverzekeringen zakelijk

Als ondernemer sta je voor keuzes. Risico's kun je nemen, vermijden of ..... verzekeren!

Arbeidsongeschiktheid zelfstandig ondernemer

Wie als werknemer langdurig ziek wordt, blijft in eerste instantie gewoon salaris ontvangen van zijn werkgever.
Gewoonlijk krijgt u gedurende het eerste jaar van uw ziekte uw loon voor de volle 100% doorbetaald en wordt in het tweede jaar 70% van uw laatstverdiende salaris uitgekeerd.
Kunt u na 2 jaar nog niet aan de slag, dan komt u terecht in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
Op basis van deze wet kunt u een uitkering ontvangen, waarvan de hoogte afhangt van de mate van arbeidsongeschiktheid en uw vroegere salaris.

Méér informatie

Uw werkgever is uw eerste aanspreekpunt als het gaat om ziekte of abeidsongeschiktheid. Ook kunt u informatie terugvinden op onderstaande websites.
Het UWV
De Rijksoverheid

//blankadvies.nl/wp-content/uploads/2017/11/doctor-showing-cardiogram-to-old-man-at-hospital-P9SRF94.jpg

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan overige tabbladen.Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. Dit overzicht geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

De verzekering vergoedt schade die je hebt als je inkomen door arbeidsongeschiktheid achteruitgaat. Je kunt ook kiezen voor een verzekering die een afgesproken bedrag uitkeert als je arbeidsongeschikt wordt. Dit bedrag krijg je altijd, ook als je inkomen niet daalt.​

Zelfstandigen met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders.

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel je nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op je (verwachte) inkomen.

Je kiest een verzekering voor alle oorzaken. Of alleen voor een ongeval of bepaalde ziekte(n).

Je kiest een verzekering voor als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Ben je bereid om ander werk aan te nemen dat je nog wél kunt doen? Dan betaal je een lagere premie.

Je krijgt een uitkering als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Als je vanwege ziekte verzuimde op de ingangsdatum van de verzekering of als je de premie niet betaalt. Als er sprake is van een uitsluiting op de polis. Of bij fraude en verzwijging. Arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt is door jouw eigen opzet, roekeloosheid of gebruik van verdovende middelen is niet verzekerd. Wil je meer weten over de situaties waarin wij niet uitkeren? Lees dan de polisvoorwaarden!

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

We stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.

Je kiest zelf de periode waarin je nog geen uitkering krijgt: 14 dagen tot max. 52 weken. De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter.

De premie en de uitkering kunnen jaarlijks stijgen. Opties: Premie en uitkering worden jaarlijks verhoogd met een vast percentage. De premie wordt jaarlijks verhoogd met een vast percentage. De uitkering wordt jaarlijks verhoogd met een vast percentage. Geen indexering: premie en uitkering worden niet verhoogd.

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na de eerste verzekeringsperiode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Blank Advies. Stuur een e-mail naar info@blankadvies.nl. Of bel met 013 - 543 10 40!

Zelfstandig ondernemer en arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer kunt u voor een vervangend inkomen zorgen door:

 • zelf geld te reserveren
 • een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten
 • een 'individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' af te sluiten. Dit is mogelijk via diverse branche- en beroepsorganisaties.
Méér informatie
Als uw inkomen als zelfstandig ondernemer wegvalt door ziekte of een ongeval, dan wilt u natuurlijk wel graag uw vaste lasten kunnen blijven betalen. Dat kan via het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij zetten de diverse opties voor u op een rij, zodat u zelf kunt bepalen welke variant het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Arbeidsongeschiktheids-verzekering of alternatief?

Als een van de weinigen in Nederland berekenen we niet alleen de premie van de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering. We willen u ook laten zien welke alternatieven er zijn. Ons kantoor geeft u informatie over onder andere:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
 • Budget AOV
 • Risicoverzekering
 • Broodfonds (indien wenselijk)
Iedere oplossing heeft eigen kenmerken. Wat het beste bij u past, beslis u altijd zelf.
Arbeidsongeschiktheids-verzekering voor starters
Starters bieden wij vaak een budget-aov aan. Volledige dekking met lage aanvangslasten. Download brochure

Waar moet u op letten?

 • Eindleeftijd
 • Beroepsklassen
 • Tarief
 • Criterium Beroeps A.O.
 • Uitkeringsdrempel
 • Verzekerde jaarrente
 • Wachtdagen
 • Verzekerde risico's
 • Uitkeringsduur
 • De hoogte van het verzekerde inkomen
 • Indexatie
Wilt u graag meer informatie of een persoonlijk advies, bel vandaag nog voor een afspraak.

Verzekering opzeggen

In de laatste jaren is de concurrentie tussen verzekeraars enorm toegenomen. Premies zijn daardoor sterk gedaald. Overstappen naar een andere verzekeraar kan dan heel interessant zijn. En in dat geval bent u bij Blank Advies aan het juiste adres: wij vergelijken de producten, de polisvoorwaarden en kwaliteit van dienstverlening van verschillende verzekeraars. En wij bieden u dan ook de beste prijs/kwaliteit verhouding!

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.
Contact gegevens van Blank Advies

Wij willen u graag vrijblijvend advies geven over de mogelijkheden voor uw verzekeringen.

Vragen, schade melden of wilt u een afspraak maken? Neem contact op met een van onze medewerkers!