Wat kost een financieel advies?

29 september 2017

Financiën

Voor hypotheken en bepaalde verzekeringen wordt geen provisie meer in de producten verwerkt, dus worden de kosten separaat in rekening gebracht. Wat kost het jou?

Provisie is de vergoeding voor de adviseur en bemiddelaar voor zijn of haar bemoeienis. Vanaf 2013 is hierin iets veranderd. Voor bepaalde verzekeringen en andere financiële diensten mag er geen provisie meer verwerkt worden in het product. Dit geldt onder andere voor hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Door de afschaffing van provisie moeten de kosten transparanter worden. Dat is gelukt. Consumenten hikken nu wel tegen de hoogte van de kosten aan.

Nederlanders vinden financieel advies te duur

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat consumenten financieel advies te duur vinden. Voor bijna de helft van de ondervraagden zijn de kosten de belangrijkste reden om geen financieel expert in te schakelen. Daardoor blijken vooral consumenten met een beneden modaal inkomen op zoek te gaan naar online informatie.

Wat brengt de financieel adviseur in rekening?

De hoogte van de kosten hangt volledig af van de te investeren uren. Een hypotheek afsluiten en begeleiden naar de overdracht bij de notaris is veel kostbaarder dan het afsluiten van een uitvaartverzekering. Volgens de Consumentenbond bedragen de gemiddelde kosten voor het afsluiten van een hypotheek 2.361 euro. Er zijn uitschieters ver boven de 3.000 euro. Voor het afsluiten van een levensverzekering bedragen de kosten vaak een paar honderd euro. De kosten zijn hoog doordat het goed vastleggen van wensen en het doorrekenen van financiële beslissingen veel tijd kost.

Waar moet een advies aan voldoen?

Bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten is meer dan alleen maar uitleggen wat de mogelijkheden zijn en de benodigde stukken naar de bank sturen. Een adviseur moet goed kunnen onderbouwen dat het financieel verantwoord is dat de hypotheek wordt afgesloten. Ook moet gekeken worden naar de gevaren van het arbeidsongeschikt of werkloos raken en het overlijden van één van de huiseigenaren. Inzicht in het pensioeninkomen is vaak ook noodzakelijk. Dit zijn een aantal belangrijke issues. Je wilt immers ook in het huis blijven wonen als je niet meer kunt werken door een ziekte. Bij een sterke terugval van het inkomen door werkloosheid wil je niet gelijk in de betalingsproblemen komen. Een kwalitatief goed advies heb je op lange tijd vaak baat bij.

Hoeveel uren gaan er op aan het afronden van een hypotheekdossier?

Consumenten zien vaak niet wat er achter de schermen gebeurt vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot de overdracht bij de notaris. Gemiddeld vergt het afsluiten van een hypotheek 21 uren. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de rekening niet beperkt blijft tot een paar honderd euro.


Schrijf een reactie